Nyheter

  • Tilvenning

    I Åsen barnehage er tilvenningen i utgangspunktet avsatt til tre dager for nye barn som begynner i barnehagen, men individuelle behov tas selvfølgelig. Styrer har på forhand sendt ut litt informasjon om barnehagen, og vært i kontakt med de foresatte om starttidspunkt.

    03.08.2012 15.00
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...