Østavindsnytt

Østavind er en avdeling bestående av 9 barn i alderen 0-2 år, en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere. Vi har hatt tilvenning av 2 barn etter oppstart av nytt barnehageår. Fokuset i august har vært ..

Østavind er en avdeling bestående av 9 barn i alderen 0-2 år, en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere. Vi har hatt tilvenning av 2 barn etter oppstart av nytt barnehageår. Fokuset etter oppstart har vært tilvenning, bli trygg og kjent med dagsrytmen og på hverandre i gruppa. Vi ser at dette er viktig å jobbe godt med for at vi skal bli godt kjent å få en trygg og god atmosfære på Østavind.
Nå går vi inn i en ny årstid der fokuset vil være høsten. Vi sanser endringene som skjer ute gjennom å kjenne, se, høre, smake og lukte.