Sønnavindsnytt

Nytt barnehageår er godt i gang, og tilvenning av nye barn samt relasjonsbygging har stått i fokus. Vi har prioritert ..

Vi har prioritert felles opplevelser, der lek og hverdagsaktiviteter har fått mye tid. De to eldste årskullene har også hatt fine turer i barnehagen nærmiljø, gjerne med bærplukking, mens de minste  har fått kvalitetstid igjen på utelekeplassen og inne på avdelingen. 

Nå har høsten for fult meldt sin ankomst, og vi sanser og fokuserer på de endringene som skjer rundt oss. Innhøsting av potetbøtta gav god avling; noen passe store som fikk plass i suppelapskausen, og noen små som ble til sauemat. De aller eldste har også begynt å forberede seg til rypejakt, og vi håper på god fangst også der.