Vi skal synliggjøre samisk kultur i barnehagen!

Nei, dette omhandler ikke samenes nasjonaldag. I høst har en prosjektgruppe jobbet med en søknad til sametinget om prosjektmidler for å styrke det samiske innholdet i barnehagen. Dette fordi vi nå har noen barn som har samisk bakgrunn, samt personale med kompetanse til at dette er gjennomførbart. Den ble innvilget, hurra!

Kort om prosjektet

 

Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager. 

Sametinget gir tilskudd til barnehager som arbeider aktivt med å styrke og utvikle samisk språk og kultur i barnehagen.

Vi utviklet en plan med utgangspunkt i det samiske årshjulet som består av åtte årstider. I den beskrev vi ulike aktiviteter knyttet til årstiden, og en detaljert kostnadsoversikt over utstyr vi trenger for å få dette gjennomført. 

 

Hvorfor gjør vi dette?

I rammeplanen står det at«barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet» (R17, s.9)

Videre står det at«personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner» (R17,s.57)

Hvordan dette arbeides med i barnehagene har vært veldig forskjellig og er nært knyttet til personalets kunnskap og kompetanse på feltet. Med andre ord, varierende kvalitet!

Vårt ønske med prosjektet er nettopp å styrke personalets kunnskap og kompetanse i samisk kultur. Med disse midlene vil vi i stor grad kunne handle inn nødvendig utstyr til å få gjennomført prosjektet. Vi vil følge det samiske årshjulet som 8 årstider. Den føler vi generelt passer for hele Nord-Norge. 

 

Hva har dette å si for vår barnehage? 

Foreldre vil dette året merke at vi drar ut på flere lengre turer med buss.
Vi vil få inn pedagogisk materiell som vil henge på veggene.
Vi vil få inn nytt utstyr.
Barna vil få tilberede og smake på variert samisk mat fra både kulturen fra indrestrøk og den sjøsamiske kulturen på kysten. 
De eldste barna vil se ulike måter å jakte på ryper, med snarefangst på vinteren og rypejakt på høsten. 
Vi vil lære noen samiske barnesanger. 
Vi vil høre mange samiske sagn og eventyr. 
og mye mye mer! Dette er bare en kort oppsummering om prosjektet og hva det har å si for vår barnehage. Dette vil imidlertid medføre til at årsplanen kan bli endret litt, for å få plass til det samiske.  
 
Vi gleder oss veldig over dette, og er godt i gang med å få ting på plass.