HØST I BARNEHAGEN

Vi ønsker å gi barna innblikk i årstiden høst og dens særpreg, og prioriterer som alltid masse utetid med varierte opplevelser i uterommet.

Høst som årstid. Varierte sanseopplevelser (lukte, smake, se og kjenne), undring og samtale.

Innhøsting:

  • Bærturer. Hage- og skogsbær. Spontane og planlagtre turer.  
  • Formingsaktivitetl i naturmateriale.
  • Potetopptak og opptak av gulerøtter med deler av barnehgruppa
  • Gårdsbesøk

Høstsuppe

Jakt. Forberedelse, jakttur og etterarbeid med dompappgruppa.

Overnattingstur for dompappene.