Fagområdene med progresjonsplan.

Planen tar ikke utgangspunkt i alder, men i tre nivå vi mener bygger naturlig på hverandre og som alle barna går med ulik fart og spenst. På hvert nivå kan det befinne seg barn i ulik alder avhengig av det enkelte barns utvikling. Et barn kan også befinne seg på ulike nivå på ulike fagområder. Barn kan også befinne seg mellom nivåer, og vi vet da at gjentakelse tilført nye elementer har god læringseffekt. Vår oppgave er å finne barnets ståsted, og bygge videre på dette med den tilretteleggingen som nevnes, slik at hvert barn får “akkurat passe” utfordring og en god progresjon.