Dompappene

De aller eldste (dompappgruppa) har et utvidet tilbud det siste året i barnehagen. De deltar blant annet på rypejakt og tre overnattingsturer i løpet av det siste barnahageåret. Selvstendighet og det sosiale samspillet står i fokus.