Januar

Mål for perioden: -Barna skal oppleve gleden ved at sola kommer tilbake, og vi får lysere dager. -Aktiv voksendeltagelse skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppsligmestring i snø- og isføre. -Kunnskap om dyre- og fuglelivet i nærmiljøet

Sola og dens tilbakekomst er tema gjennom hele måneden og vi tilrettelegger for ulike måter å uttrykke egne opplevelser. Ungene sanser aktivt, og studerer himmelens estetikk, samt tilrettelegger for ulike måter å uttrykke sanseopplevelsene. Sola som himmelfenomen vektlegges, og dens betydning for alt liv. 

Vi vil markere tilbakekomsten med en solfest med sang og opptreden.

Vi vil jobbe med fugler og dyreliv, spor og sportegn i skogen vår. Hvilke dyr finnes der? Vi lager fuglemat og legger det ut nær fuglekassene nedi skogen. 

Vi jobber også fram mot samefolketsdag og besøker samesiidaen. 

 

Foreldrefrokosten som er lagt i planen torsdag 7.januar vil naturligvis være avlyst grunnet korona. 

Solfesten vil bli holdt i uke 4.