Februar

Mål for februar: Kunnskap og innsikt i forhold til tradisjoner og samenes nasjonaldag. Foreldrefrokost 4.feb utgår Markering av samenes nasjonaldag 5.feb Samisk festival uke 1-7.feb

Månedens innhold: 

Vi fortsetter med dyrelivet i vår skog. 

Fortsetter med aktiviteter som ulik tilberedning av reinkjøtt. Samt om kofter og joik. Forberedelser til samenes nasjonaldag. Vi lager biđus og har aktivitetsstasjoner. 

Vi sjekker ut hvilke aktiviteter i samisk festival som passer for oss. 

Vi deltar i byløyperennet i regi av Alta kommune.