Velkommen til et nytt og annerledes barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår til alle barn, foreldre og ansatte! I år starter vi opp med gult smittenivå, slik det har vært siden juni.

 

 

Informasjon om smittevern i Åsen barnehage ved oppstart av nytt barnehage år.

 

Kjære foresatte

 

Ut i fra korona-utbruddets utvikling, vil det være ulike tiltak som iverksettes i vår barnehage. Vi er nå over på gult nivå i trafikklysmodellen som er presentert i «veilederen om smittevern i barnehager under Covid-19», noe som gir endringer i tiltak både for barn, ansatte og foresatte.

Fra og med 12 august som er oppstart av nytt barnehageår, gjelder tiltakene på gult nivå.

Nivåinndelinger fra utdanningsdirektoratet

 

 

Hva vil dette si for barna?

På gult nivå vil hele avdelinger regnes som en kohort, noe som for oss vil si at vi organiserer oss slik:

 •        Avdelingene (kohortene) har ulike områder å leke på når dem er ute.
 •        Hver avdeling har sin dagsrytme som følges.
 •        Matpakke til ny beskjed.
 •        Barna spiser kun med sin kohort, og har faste sitteplasser.

 

I vår barnehage vil vi være spesielt opptatt av:

 •        at ingen syke møter i barnehagen
 •        å vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 •        å ha forsterket renhold i barnehagen
 •        å være ekstra mye ute med barna i tiden fremover
 •        Å følge retningslinjer som er beskrevet i veilederen for smittevern covid – 19.

 

Vi skal fremdeles ivareta ditt barns behov for omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna – ikke minst under denne pandemien.

 

Viktig informasjon til deg som foresatt:

 •        Når du leverer og henter barn i barnehagen må du, så langt som mulig, holde én meter avstand til andre barn, foresatte og ansatte
 •        Vaske hender når dere kommer til barnehage/ eller bruke spritdispenseren som henger på porten ved adkomst i barnehagen.
 •        Barna bør ikke ta med egne leker. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med den.

 

Når kan barn og foresatte møte i barnehagen:

 

 •        Barn kan komme i barnehagen når de ikke har symptomer på sykdom.
 •        Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake når de har god allmenntilstand.
 •        Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19 , kan barnet møte i barnehagen som normalt. Men hvis barnet får symptomer skal det gis beskjed til foreldre om å hente barnet hjem.
 •        Barn med typiske symptomer på pollen allergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehage.
 •        Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har hvert ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er frisk.
 •        Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel. Rennende neste eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er i sin vanlige form.

 

Når skal barn og foresatte ikke møte i barnehagen.

 •        Hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen.
 •        Alle med ny oppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. (kontakt lege)
 •        Har foresatte eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal også nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ved usikkerhet kontakt lege.
 •        Hvis barnet blir syk i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.
 •        Barn og foreldre som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon.  ( etter råd fra folkehelseinstituttet.)

 

Vi vil til slutt takke alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og for at dere bidrar til at vi videre skal ha det trygt og godt i barnehagen.

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon.

 

På vegne av alle oss i Åsen barnehage