Nyhetsarkiv

  • Uteområdet på forsiden

    Nytt uteområde fra 2013.

  • Tilvenning

    I Åsen barnehage er tilvenningen i utgangspunktet avsatt til tre dager for nye barn som begynner i barnehagen, men individuelle behov tas selvfølgelig.

    Styrer har på forhand sendt ut litt informasjon om barnehagen, og vært i kontakt med de foresatte om starttidspunkt.