Nyhetsarkiv

 • Sønnavindsnytt

  Nytt barnehageår er godt i gang, og tilvenning av nye barn samt relasjonsbygging har stått i fokus. Vi har prioritert ..

 • Østavindsnytt

  Østavind er en avdeling bestående av 9 barn i alderen 0-2 år, en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere. Vi har hatt tilvenning av 2 barn etter oppstart av nytt barnehageår. Fokuset i august har vært ..

 • Månedsbrev August

  Velkommen til nytt barnehageår alle sammen, håper alle har hatt en fin fin sommer! Fokus for august og september er å bli kjent og skape gode relasjoner mellom barna og de voksne. Det er også rutiner som vi alle må bli kjent med og få på plass igjen. Litt info om de ulike avdelingene følger og litt praktisk info!

 • Månedsbrev fra Juni

  Juni er måneden med mye utfart fra barnehagen. 3-toppersturene i forbindelse med miljøuken utfordrer oss på fysisk aktivitet, og er noe vi har vært med på de siste årene. De største forbereder seg på å slutte i barnehagen for å begynne på skolen. For de yngre handler det om å avslutte året, og se fram mot et nytt barnehageår, og da kanskje på en ny avdeling for enkelte.

 • Et annerledes foreldremøte

  I år prøvde vi på å gjøre foreldremøte litt mer spennende!

 • Uteområdet på forsiden

  Nytt uteområde fra 2013.

 • Snart inn i ny tilvenningsperiode

  I Åsen barnehage er tilvenningen i utgangspunktet avsatt til tre dager for nye barn som begynner i barnehagen, men individuelle behov tas selvfølgelig.

  Styrer har på forhand sendt ut litt informasjon om barnehagen, og vært i kontakt med de foresatte om starttidspunkt.