Nyhetsarkiv

 • Månedsbrev fra Juni

  Juni er måneden med mye utfart fra barnehagen. 3-toppersturene i forbindelse med miljøuken utfordrer oss på fysisk aktivitet, og er noe vi har vært med på de siste årene. De største forbereder seg på å slutte i barnehagen for å begynne på skolen. For de yngre handler det om å avslutte året, og se fram mot et nytt barnehageår, og da kanskje på en ny avdeling for enkelte.

 • Et annerledes foreldremøte

  I år prøvde vi på å gjøre foreldremøte litt mer spennende!

 • Uteområdet på forsiden

  Nytt uteområde fra 2013.

 • Snart inn i ny tilvenningsperiode

  I Åsen barnehage er tilvenningen i utgangspunktet avsatt til tre dager for nye barn som begynner i barnehagen, men individuelle behov tas selvfølgelig.

  Styrer har på forhand sendt ut litt informasjon om barnehagen, og vært i kontakt med de foresatte om starttidspunkt.