0-3 års avdeling

Velkommen til småbarnsavdelingen Østavind.

Østavind 

Østavind er en avdeling bestående av 9 barn i alderen 0-2 år. Vi har hatt tilvenning av 2 barn etter oppstart av nytt barnehageår. 

2 Tittinger (f.2017)

 

 

Ansatte: 

Pedagogisk leder: Katrine Berg

Barne og ungdomsarbeider: Supak Ketkaew

Barne og ungdomsarbeider: Kristin Holmgren