0-3 års avdeling

Velkommen til småbarnsavdelingen Østavind.

Østavind

9 barn i alder 0-2år. 

 

Ansatte: 

Pedagogisk leder: Marianne Knudsen

Pedagogisk leder: Katrine Berg

Barne og ungdomsarbeider: Supak Ketkaew