Nyheter

 • Uteområdet på forsiden

  Nytt uteområde fra 2013.

  24.09.2013 12.03
 • Tilvenning

  I Åsen barnehage er tilvenningen i utgangspunktet avsatt til tre dager for nye barn som begynner i barnehagen, men individuelle behov tas selvfølgelig. Styrer har på forhand sendt ut litt informasjon om barnehagen, og vært i kontakt med de foresatte om starttidspunkt.

  03.08.2012 15.00
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

BARNEHAGERUTA

Barnehageruta lages og fastsettes i samarbeid med samarbeidsutvalget i barnehagen. Som består av foreldrerepresentanter og personalrepresentanter.