Velkommen til Åsen Barnehage

Åsen barnehage er en tre-avdelings barnehage med godkjent for 45 barn og 13 faste ansatte. Østavind - 9 barn, 3 faste ansatte Sønnavind - 17 barn, 4 faste ansatte Nordavind - 17 barn, 4 faste ansatte I tillegg har vi Styrer, ressurspedagog og 50% kjøkkenassistent

Barnehagen åpnet i 1990 og drives av Stiftelsen Åsen barnehage. Stiftelsen Åsen barnehage er stiftet av Høgskolen i Finnmark (nå UiT Norges Arktiske Universitet) og Norut Alta AS. Det er barnehagens administrative leder (styrer) som står for driften.

 

Klikk her for å lese mer om oss.