Dagsrytmen i Åsen barnehage

I Åsen barnehage har vi strukturert dagen til beste for barn og personal gjennom en dagsrytme. Målet er å skape forutsigbarhet og bidra til at den formelle og uformelle læringen som skjer i hverdagen får gode vilkår og er av høy kvalitet. Relasjoner i hverdagssituasjonene har stor fokus hos oss. Hverdagen i Åsen barnehage skal være preget av et personale som kan ta barnas perspektiv, som er følelsesmessige engasjert, kan se og forstå barn, de evner å leve seg inn i barnas behov (empati) og de holder barn i tankene over tid.

 

Det er viktig for oss å møte det enkelte barnets behov for omsorg, trygghet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet.

Medvirkning handler om å være beviste barnas utrykkformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaring, individuelle forutsetninger og behov.