Nyheter

 • Januar

  Mål for perioden: -Barna skal oppleve gleden ved at sola kommer tilbake, og vi får lysere dager. -Aktiv voksendeltagelse skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppsligmestring i snø- og isføre. -Kunnskap om dyre- og fuglelivet i nærmiljøet

  29.12.2020 13.32
 • Nyttårshilsen

  Et år med fokus på hygiene, avstand og kohorter. Det kom brått på og barnehagehverdagen ble for mange veldig annerledes. Takk for et godt samarbeid!

  29.12.2020 13.07
 • Mørketidsfest i barnehagen

  Hvert år har vi som tradisjon å markere at mørketiden har startet.

  07.12.2020 09.43
 • Lysmarkering 2020

  Årets lysmarkering blir annerledes på grunn av korona situasjonen i Norge. Tidligere har mange barnehager samlet seg på city, og lagt ut lyktene man har laget. Videre så har man hatt felles sang med forhåndsbestemte mørketidssanger. I år blir det annerledes.

  03.11.2020 10.29
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

BARNEHAGERUTA

Barnehageruta lages og fastsettes i samarbeid med samarbeidsutvalget i barnehagen. Som består av foreldrerepresentanter og personalrepresentanter.