Nyheter

 • Velkommen til et nytt barnehageår

  Vi gleder oss til oppstart og vi vil gjerne ønske alle gamle og nye fjes velkommen til et nytt barnehageår.

  09.07.2021 14.24
 • Februar

  Mål for februar: Kunnskap og innsikt i forhold til tradisjoner og samenes nasjonaldag. Foreldrefrokost 4.feb utgår Markering av samenes nasjonaldag 5.feb Samisk festival uke 1-7.feb

  29.12.2020 13.57
 • Januar

  Mål for perioden: -Barna skal oppleve gleden ved at sola kommer tilbake, og vi får lysere dager. -Aktiv voksendeltagelse skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppsligmestring i snø- og isføre. -Kunnskap om dyre- og fuglelivet i nærmiljøet

  29.12.2020 13.32
 • Nyttårshilsen

  Et år med fokus på hygiene, avstand og kohorter. Det kom brått på og barnehagehverdagen ble for mange veldig annerledes. Takk for et godt samarbeid!

  29.12.2020 13.07
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

BARNEHAGERUTA

Barnehageruta lages og fastsettes i samarbeid med samarbeidsutvalget i barnehagen. Som består av foreldrerepresentanter og personalrepresentanter.