0-3 års avdeling

Velkommen til småbarnsavdelingen Østavind.

Østavind 

Østavind er en avdeling som består av 9 barn i alderen 0-2 år i løpet av barnehageåret 20/21. 

 

 

 

Ansatte: 

Pedagogisk leder: Marianne Knutsen

Barne og ungdomsarbeider: Supak Ketkaew 

Pedagogisk medarbeider: Rebekka Rognmo

 

 

 

 

Oppdatert 15.09.2020