0-2 års avdeling

Velkommen til småbarnsavdelingen Østavind.

Østavind 

Østavind er en avdeling som består av 9 barn i alderen 0-2 år.

Østavind er for mange første møte med barnehagen. 

Det er viktig med en god start inn i barnehage hverdagen med mye god omsorg og trygghet.

Tilvennningsperioden legges opp etter hvert enkelt barn i samarbeid med foreldrene.  

 

 

 

 

Ansatte: 

Pedagogisk leder: Marianne Knudsen

Barne og ungdomsarbeider: Supak Ketkaew

Barne og ungdomsarbeider; Hege Kvålshagen

Assistent ; Anniken Olsen

Assistent på timer: Nora Haddal

Assistent : Rebekka Rognmo