Vedtekter for Stiftelsen Åsen barnehage

Styret i stiftelsen Åsen barnehage fastsetter vedtekter for Åsen barnehage. Vedtektene kan revideres og må være godkjent i styret før endringene kan tiltre.