Vedtekter for Stiftelsen Åsen barnehage

Styret til Stiftelsen Åsen barnehage har på styremøte 30/11 2011 gjort endringer i vedtektene