Dompappene

De aller eldste (dompappgruppa) har et utvidet tilbud det siste året i barnehagen. De deltar blant annet på rypejakt og tre overnattingsturer i løpet av det siste barnahageåret. Selvstendighet og det sosiale samspillet står i fokus.

Dompappan – de eldste barna i barnehagen - har hvert år et spesielt tilrettelagt ”aktivitetsprogram”  som går fra høst til vår. Dette er en del av barnehagens temagruppe-arbeid, men det gjøres mer ut av arbeidet med Dompappan enn av de andre gruppene.

En del faste tradisjoner har vi innarbeidet og de mest påaktede i denne sammenheng er 3 overnattingsturer og en jakttur i løpet av året.

 

Overnatting:

Den første overnattingsturen foretas om høsten. Da drar gruppa på hyttetur. Vi starter den ene formiddagen etter frokost og retur neste dag kl 15.30.I løpet av dagene har vi vært mest mulig ute, med turgåing, bålkos og lek ute. Kveldsmåltidet ute rundt bålet etter at det er blitt mørkt, har vært et fast innslag på denne turen.

 

Den andre turen har vært tatt i løpet av mars/ april, og er også en hyttetur. Uteliv er i fokus også på denne turen, men denne gangen er det ski og skiaktiviteter som er hovedaktiviteter. God turmat og bålkos er obligatorisk..

 

Tredje overnattingstur er en Lavvo-tur. Her er tidsbruken den samme som for hytteturen og organiseringen den samme. Fiske er gjerne en aktivitet, men hovedfokus på hvordan man skal klare seg ute gjennom et døgn. (Uten strøm, toalett, dusj, seng o.s.v.)Om kvelden inviteres foreldre til å komme på besøk, men vi ønsker ikke at det skal komme så mange småsøsken fordi de har en tendens til å ta fokus bort fra de store. Dette er en tur som bare ”de store” får lov å dra på fra barnehagens side, og da er det et av målene å få synliggjort seg selvl som stor og kompetent. Denne turen har vært tatt i juni og tiden nærmer seg raskt til at denne gruppa skal bli skolebarn – selvstendighetstrening står i fokus.

 

Målet med disse turene er først og fremst selvstendighetstrening – det å lære seg å ta hand om egne ting/klær. I tillegg til å gi uttrykk for egne behov så som sult, tørst, å være sliten, trøtt m.m - og også kunne håndtere det på en god måte slik at en får gjort noe med det og brakt tingene i orden igjen.

 

Mat til alle måltidene er blitt handlet inn i barnehagen og barna har tatt med sine private ting pluss sovepose i egne små sekker. Det har vært vanlig at barna sjøl får ta med seg litt godt til turen

Det har fra tid til annen kommet forespørsel om foreldre kan få være med på disse turene, men det stiller vi oss i utgangspunktet negative til. Det påvirker gruppen og er ment å være en tur for de som mener de vil klare det. Dersom de av ulike grunner ikke vil være med, så får de et tilbud i barnehagen på egen avdeling sammen med de andre barna.

 

Jakttur:
Jaktturen gjennomføres rundt 20 september, etter at det første “jakt trykket” har lagt seg. Barna, personal og minimum en med jegerprøve (jeger) drar på tur. Ofte har en foreldre med jegerprøve og jakthund deltatt. Det har vi gode erfaringer med, og vi opplever at jakt med jakthund skaper spenning og engasjement i barnegruppa.

Vi starter fra barnehagen om morgenen og er nede til 15.30. Som oftest går turen til Jotka eller til Suoluvuopme.

Barna har med tre-gevær (fra barnehagens våpenlager) og en egen sekk med mat og nødvendige klær.

 

Målet med turer er å gi barna en opplevelse av hva det vil si å gå på jakt. Vi må forberede turen, og lære noe om hva vi skal jakte på, hvordan man jakter og prate om den etiske siden ved det å jakte. Vi må også huske på å pusse geværene og gjøre våpenet i stand til jakttur.

På selve turen rettes fokus på atferd og hvordan man skal forholde seg når man har med skytevåpen, og lære oss å ha respekt, men ikke redsel. Det er mennesket som bærer våpenet som bestemmer hvor farlig det skal være. Våpenet i seg sjøl er ikke farlig når man håndterer det rett. Ordentlige våpen er bare for VOKSNE. Lære litt om at det er regler for hvem som har lov til å bære våpen.

 

Skulle vi ikke komme ned med fangst, har det alltid vært en i personal/foreldregruppa som har bidratt med en rype eller to som vi har flådd og tilberedt til mat i barnehagen. De barna som vil får lov til å være med under flåingen og det har vi bare positive erfaringer med.