Stiftelsen Åsen barnehage

Visjon: ”Barnehagen skal sikre ansatte ved eierinstitusjonene, og andre foresatte, et godt barnehagetilbud gjennom en barnehageatmosfære preget av høy faglig kvalitet kombinert med glede, humor, trygghet og stabilitet".

Åsen barnehage har naturen som hovedarena for lek og læring.
Vi har lang tradisjon på å bygge det pedagogiske arbeidet opp rundt det som skjer i naturen og Alta kulturen

Sentrale temaer er høst og innhøsting, rypejakt, Bossekopmarked og gamle dager, mørketid,trafikksikkerhet, advent, solas tilbakekomst, spor og sportegn, samisk kultur, vinter og skiaktivitet, isfiske, vår, miljøuka m.m.

Vi er et stabilt personal med høy kompetanse. og jobber kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling.

Vi er medlem i RSK Vest-Finnmark, som er et samarbeidsorgen som jobber med kvalitetsutvikling  til barnehager.

Vi har 1 Styrer, 5 pedagoger, 5 barne -og ungdomsarbeider, 1 pedagogisk medarbeider, 1 lærling og en kjøkkenassistent i 50 %. Vi er en læringsbedrift og tar også i mot studenter fra UiT.

Barnehagen har tre avdelinger og 45 plasser til disposisjon. Antall barn vil variere noe fra år til år, etter alder på barnegruppa.
Åsen barnehage er en bedriftsbarnehage som eies og drives av Stiftelsen Åsen barnehage. Bak stiftelsen står UiT Norges arktiske universitet og Norut Alta as.