Stiftelsen Åsen barnehage

Åsen barnehage skal i samarbeid og forståelse med hjemmet gi hvert barn omsorg, trygghet og trivsel i et godt barnehagetilbud gjennom en barnehage atmosfære preget av høy faglig kvalitet kombinert med glede, humor, trygghet og stabilitet. Dagene skal være allsidig, variert og tilpasset enkelt barn og gruppen som helhet.

Åsen barnehage har naturen 

Åsen barnehage har naturen som hovedarena for lek og læring.
Vi har lang tradisjon på å bygge det pedagogiske arbeidet opp rundt det som skjer i naturen og Alta kulturen

Sentrale temaer er høst og innhøsting, rypejakt, Bossekopmarked og gamle dager, mørketid,trafikksikkerhet, advent, solas tilbakekomst, spor og sportegn, samisk kultur, kvensk kultur, vinter og skiaktivitet, isfiske, vår, miljøuka m.m.

Vi er et stabilt personal med høy kompetanse. og jobber kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling.

Vi er medlem i RSK Vest-Finnmark, som er et samarbeidsorgen som jobber med kvalitetsutvikling  til barnehager.