Tilvenningsperioden

I Åsen barnehage er tilvenningen i utgangspunktet avsatt til tre dager for nye barn som begynner i barnehagen, men individuelle behov tas selvfølgelig. Styrer har på forhand sendt ut litt informasjon om barnehagen, og vært i kontakt med de foresatte om starttidspunkt.

Tre tilvenningsdager

Dag 1: møter barnet sammen med foreldre/foresatte, og er sammen med barnet den tiden de tilbringer i barnehagen. De får omvisning på huset, hilst på personalet, og får tid inne på avdelingen sammen med barn og avdelingspersonalet.

Dag 2, er foreldrene også sammen med barnet, men trekker seg unna i større grad og lar barn og personal få delta mer sammen. Nå deltar barnet i flere av de daglige
rutinene. For de som skal sove, er det greit at foreldrene er med og legger før
de eventuelt forlater barnehagen. Personalet ringer når barnet har våket, og
gjør avtaler for dagen videre.

Dag 3,leveres barnet tilnærmet normalt, og foreldrene tar avskjed med barnet i
garderoben. Barnet tilbringer nå dagen alene i barnehagen, men foreldrene er
tilgjengelig slik at de kan nås på kort varsel. Det gjøres individuelle avtaler
om hvor lang denne barnehagedagen bør vare.

Det avholdes startsamtale i løpet av den første uka i barnehagen.

Tilvenningsperiode:

August og september er avsatt til tilvenning. I denne tida skal barnegruppa venne seg til å være sammen og ”gå seg til”. Nye barn er kommet til og trenger tid til å bli kjent med barnehagen, og de ”gamle” barna skal venne seg til at noen lekekompiser er borte og finne tonen med de nye.

I denne perioden skal alle barna observeres og kartlegges, og i løpet av september skal vi gjennomføre start- og foreldresamtaler med alle foreldre som ønsker det.

I tilvenningsperioden er det viktig å etablere trygghet og trivsel for de nye
barna, men vi har også et ansvar for å møte behovene hos de ”gamle” som ønsker
å ta fatt der de slapp med større aktivitetsradius og forventninger om turer i
nærområdet. Vi skal tenke progresjon for dem, og hjelpe dem til å finne
aktiviteter som gjør hverdagen meningsfull og spennende.